คุณพ่อคุณแม่อย่างเรามักจะหาหนทางในการปูทางแห่งความสำเร็จให้ลูกเสมอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน โอกาส หรือการฝึกนิสัยที่ดี podcast episode นี้ จะพาคุณพ่อคุณแม่ไปรู้จักกับสมการแห่งความสำเร็จกันว่า ต้องมีตัวแปรอะไรบ้างที่จะทำให้คน ๆ