The Magical Kids | EP.6 ทักษะที่ลูกต้องมีในยุคศตวรรษที่ 21

การเลี้ยงลูกในวันที่ทุกอย่างหมุนเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว เป็นเรื่องท้าทายมากเลย ว่าไหมคะ? มีเรื่องใหม่เกิดขึ้นรายวัน บางเรื่องเรายังไม่คุ้นเคยดี มีอีกเรื่องมาให้เราเรียนรู้เพิ่มเติมอีกแล้ว

เราอาจจะรู้สึกเหนื่อยและปรับตัวลำบากกับสิ่งที่เกิดขึ้น แต่ความรวดเร็วในการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ นับวันจะมีแต่เพิ่มขึ้น แล้วเราจะเตรียมตัวให้ลูกเรารับมือกับความเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไร มีทักษะจำเป็นใดที่เราต้องฝึกฝนให้ลูกของเราบ้าง มาฟังกันใน Podcast นี้เลยค่ะ Ep.6 ทักษะที่ลูกต้องมีในยุคศตวรรษที่ 21