The Magical Kids | EP.1 เมื่อลูกเจอเรื่องยากในชีวิต

ในชีวิตของเด็ก มีเรื่องให้เรียนรู้ทุกวัน บางเรื่องที่ลูกอาจรู้สึกว่ายาก พ่อแม่เองก็เคยผ่านเรื่องแบบนั้นแต่เรากลับลืมความรู้สึกไปแล้ว ทำให้เราพูดหรือแสดงท่าทีบางอย่างที่ “ไม่เข้าใจ”

ถ้าเป็นแบบนี้ไปเรื่อย ๆ จนวันหนึ่งลูกโตไป เราจะกลายที่คนลูกจะบอกเรื่องราวของเขาให้ฟังเป็นคนสุดท้าย เพราะเหตุผลที่เขาเรียนรู้เรื่อยมาแต่เล็กว่า “บอกไปพ่อแม่ก็ไม่เข้าใจ”

ป้อตั้งใจทำ podcast episode นี้ ขึ้นมาเพื่อแบ่งปันเรื่องราวที่จะทำให้ลูกนึกถึงเราเป็นคนแรก เมื่อเขาเจอเรื่องยากๆในชีวิตค่ะ