ความสำเร็จไม่ได้เกิดทุกครั้งที่เราพยายาม แต่..

160820MKP

“ความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่เราพยายาม
แต่เกิดขึ้นเมื่อ
เราไม่่หยุดพยายาม”
บทเรียนในชีวิตลูก บางครั้งไม่สามารถสอนได้ด้วยคำพูด
แต่ต้องสอนด้วยการลงมือทำ
ทำไปด้วยกันกับลูก
พยายามไปด้วยกันกับลูก
เพราะเมื่อไหร่ที่ลูกท้อ
พลาดพลั้ง
หมดกำลังใจ
ยังมีเราที่อยู่ตรงนี้
ยังมีพ่อแม่ที่เป็นเพื่อน
อยู่ข้างๆในทุกสถานการณ์ของชีวิตเขา
ด้วยรัก
ปอป้อ
Magical Kids